Onderhoud

Goed onderhoud is zeer belangrijk voor uw Porsche. Hiermee houdt u uw Porsche in goede conditie, wordt betrouwbaarheid gewaarborgd en krijgen alle veiligheidsaspecten aandacht. Ons professioneel onderhoud voorziet ook in preventief onderhoud; we werken altijd met een vooruitziende blik. Dit reduceert de onderhoudskosten.

Voorafgaand aan de onderhoudsbeurt voeren we een uitgebreide inspectie uit, waarvan we een rapport met kostenopgave maken. Hieruit volgt een advies en kunnen we de werkzaamheden afstemmen. Uiteraard behoort een stappenplan ook tot de mogelijkheden. We bespreken alles van tevoren en komen samen tot een plan van aanpak.

Behalve de techniek krijgt ook de carrosserie volop aandacht. De carrosserie inspecteren we nauwkeurig op corrosie en we treffen preventieve maatregelen (conservering) en ophoping van straatvuil in holle ruimtes reinigen we vanzelfsprekend.

Tot slot: een goed onderhouden Porsche biedt het rijplezier zoals Porsche dit bedoeld heeft. Bovendien resulteert professioneel onderhoud in waarde behoud en in vele gevallen tot waardevermeerdering van uw (klassieke) Porsche.